Nieuws

Nevenbestemming voor kapel De Nieuwstad ?

De kerkfabriek van St.-Niklaas en het stadsbestuur dienden op 19 september 2017 een gezamenlijke aanvraag in bij het Vlaamse Projectbureau Herbestemming Kerken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nevenbestemming voor de kapel OLV “De Nieuwstad”. Het modern kerkgebouw, langs de Brugse Steenweg, dateert van begin de jaren 60. Ze is niet beschermd als monument. De kerk bestaat uit één grote sobere zaal.

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) bevestigt dat de kapel geselecteerd werd uit honderden inzendingen. In het goedgekeurd kerkenbeleidsplan van de stad was de optie genomen om te onderzoeken om een stedelijk ontmoetingscentrum als nevenbestemming in de kapel onder te brengen. Een dergelijke infrastructuur ontbreekt momenteel in de grootste wijk van de stad en de behoefte hieraan wordt wel aangevoeld bij de wijkbewoners. In een gelijkaardige infrastructuur op de wijk “De Voorstad” vult het wijkontmoetingscentrum duidelijk een nood in : vorig jaar werd het gebouw gedurende 223 dagen afgehuurd voor allerlei activiteiten door particulieren en verenigingen.

Het duo Origin Architecture en Collectief Noord zullen het onderzoek uitvoeren in opdracht van de kerkfabriek. De stad zal het onderzoek begeleiden.

Volgens burgemeester Roose is het de bedoeling dat de architectenbureaus een ontwerpscenario maken met bijhorende kostenraming en de randvoorwaarden formuleren m.b.t. de haalbaarheid. Het onderzoek start in de loop van de maand maart en zal waarschijnlijk voor het zomerverlof afgerond worden. Zowel het onderzoek als de investeringen in de kerk komen in aanmerking voor een Vlaamse subsidie van 30 %, omdat de kerk geen beschermd gebouw is.

 

30 januari 2018