Nieuws

Steun aan onthaalmoeders

“Volgens de cijfers van Kind & Gezin bezit de stad Veurne het grootst aantal opvangplaatsen voor – 3 jarigen van de Westkust. Er zijn 60 opvangplaatsen per 100 peuters en baby’s”, verdedigt raadslid Vandaele de positieve zijde van het verhaal.

In 3/4den van de opvangplaatsen kunnen de ouders kiezen voor een inkomensgerelateerd tarief, wat de betaalbaarheid van de opvang illustreert. Niettemin worden jonge ouders uit Veurne nog te vaak geconfronteerd met een helse zoektocht naar een geschikte onthaalmoeder of opvangplaats.

De oorzaak is dat bij de erkenning of subsidiëring van opvangplaatsen door Kind & Gezin geen rekening wordt gehouden met het feit dat de opvangcapaciteit ook populair is bij jonge ouders die in Veurne werken of andere kinderen hebben die er school lopen. De centrumfunctie van de stad telt niet mee om extra gesubsidieerde opvangplaatsen te krijgen.

Vandaar dat volgens raadslid Vandaele er nood was om de opvangcapaciteit te verhogen. Een start- of groeipremie moet nieuwe of bestaande onthaalmoeders aanmoedigen om nieuwe opvangplaatsen te creëren.

03 februari 2018