Nieuws

Verder vergroenen van het Sportpark

Na de jaarlijkse aanplant van geboortebomen wordt nieuwe initiatieven genomen om het stedelijk sportpark in een groen kleedje te stoppen.

Volgens burgemeester Peter Roose bestaat de inrichting uit de aanleg van 1.862 struiken (o.a. hazelaars, rode kampernoelje, lijsterbes, wilde appel, sporkehout, …). De struiken zullen dienst doen als groenscherm. Daarnaast wordt 64 m haag en minstens 2.700 vierkante meter bloemenrijke hooiland aangeplant.

Er wordt tenslotte een poel aangelegd en een bestaande gracht over een lengte van 320 m geruimd. De poel moet de thuisbasis worden voor amfibieën.

De vergroeningsmaatregelen hebben een kostprijs van 12.500 EUR. Hiervan zal het Regionaal Landschap 2.775 EUR ten laste nemen.

De hagen en de struiken worden nog deze maand aangeplant. De nieuwe poel wordt deze zomer gedolven, terwijl het bloemenrijk hooiland in het najaar wordt ingezaaid.

05 maart 2018