Wonen in de stad

Raadpleeg hieronder de lijst met
beschikbare kavels in Veurne.

Verkaveling Molenhof in Avekapelle

Verkaveling in de Burgweg

Verkaveling Gouden Hoofd in Beauvoorde

Nog vijf sociale koopwoningen te koop !

Verkaveling Molenhof in Avekapelle

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 1 december 2015 een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het privaat verkavelen van 6 bouwloten langs de Roesdammestraat in Avekapelle. De nieuwbouwwoningen hebben zicht op de Oude Zeedijkmolen en liggen op minder dan 7 km van het stadscentrum.

In het zgn. bouwproject "Molenhof" varieert de oppervlakte van de bouwloten tussen de 306 m2 en 1155 m2.

Op de site worden er twee alleenstaande en twee koppelwoningen gebouwd. ALLE KAVELS ZIJN INTUSSEN VERKOCHT !

Voor méér info : Geert Serpieters (http://www.westhoekvillas.be/project/het-molenhof-avekapelle)

 

 

Verkaveling in de Burgweg

Het OCMW heeft recent iets méér dan 2 hectare van haar gronden verkaveld in 55 betaalbare bouwloten. De bouwgronden bevinden zich aan de landelijke rand van de stad met een vrij zicht op het militair domein en het stedelijk sportpark. Een fietsvriendelijke verbinding door het militair domein naar Koksijde-Dorp behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. In de Dotterbloemstraat en Zwanenbloemstraat is er plaats voor halfopen en gesloten bebouwingen. 

De oppervlakte van de loten varieert tussen de 195 m2 en 478m2. De gemiddelde aankoopprijs bedraagt gemiddeld 195 EUR/m2, wat voor de ruime regio nog een betaalbare prijs is.

Kandidaat-kopers die inwoner zijn van Veurne of er werken hebben voorrang. Er zijn momenteel nog een 20-tal vrjie loten, waardoor kandidaten uit andere gemeenten zeker welkom zijn.

Voor méér info : OCMW, Kaaiplaats 2 te Veurne (http://www.ocmw-veurne.be/bouwkavels.php)

                              OCMW-raadsleden Noël Dennequin, Anneke Soenen en Jean-Pierre Vantielcke (zie "Wie is wie")

Verkaveling Gouden Hoofd in Beauvoorde

Het college van burgemeester en schepenen leverde onlangs een stedenbouwkundige vergunning af voor het privaat verkavelen van een perceel grond gelegen langs de Zomerweg en de Gouden Hoofdstraat. Dit perceel is gelegen ten noorden van de kerk van Vinkem en beslaat xxxx m² en zal opgedeeld worden in 11 loten.

De loten variëren in oppervlakte van 275 m² tot 550 m².

Er worden 3 woningen voorzien langs de Gouden Hoofdstraat. In de Zomerweg kunnen er 2 koppelwoningen gebouwd worden. In het binnengebied komen er 4 vrijstaande woningen die zullen ontsluiten op de Gouden Hoofdstraat via een nieuw aan te leggen wegenis (de Moucheronstraat).