Archief

Beleidskader voor kleine windturbines

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 28 maart 2017 definitief haar goedkeuring gehecht aan een bijzonder beleidskader om aanvragers van kleine windturbines een houvast te bieden onder welke voorwaarden zij kunnen een stedenbouwkundige aanvraag indienen voor het plaatsen van een kleine windturbine.

01/04/2017