Archief

Twee kilometer nieuwe fietspaden in aantocht !

"De aanleg van een gedeelte van het fietspadencircuit in de Suikersite kan volgend jaar starten" zegt schepen van mobiliteit, Pascal Sticker (Veurne Plus). 

28/10/2019

Schaf online uw rookmelders aan !

De cvba Samen Sterker biedt een pakket van 3 rookmelders aan voor de som van 51 EUR, terwijl de winkelprijs voor dit type rookmelders 101,7 EUR bedraagt.

27/10/2019

Toplaag Gouden-Hoofdstraat wordt vernieuwd

"Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 26 augustus 2019 het bestek goedgekeurd" leidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) graag in.

20/10/2019

Taalbad kinderen een voltreffer

"Jonge kinderen een kans geven om spelenderwijs kennis te maken met de Franse taal" is een schot in de roos verkondigt schepen van Onderwijs, Celine Mouton (Veurne Plus) fier.

05/10/2019