Archief

Nieuw onthaalpaviljoen van Bakkerijmuseum is broodnodig

Schepen van Cultuur, Celine Mouton (Veurne Plus), is tevreden dat het nieuwe onthaalpaviljoen door het College van Burgemeester en Schepenen is vergund. 

26/11/2019

Méér toeristische samenwerking aan de Westkust

"De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een promotiepool Westkust" vertelt schepen van Toerisme, Celine Mouton (Veurne Plus).

02/11/2019