Lijst

 • Peter Roose
 • Lijsttrekker
 • Burgemeester
 • Brugse Steenweg 22
 • p.roose@pandora.be
 • Cindy Vanoverbeke
 • Milan (15), Maja (13) en Mira (8)
 • Politiek engagement: Politiek engagement: De afgelopen zes jaar werden heel wat veranderingen op sporen gezet. We hebben intussen nog voldoende ambitie en creativiteit om de stad verder te vernieuwen. Maar hiervoor rekenen we op uw steun om dit te kunnen doorzetten.
 • Celine Mouton
 • Plaats 2
 • Schepen - advocaat
 • K. Coggelaan 21
 • advocaat.mouton@skynet.be
 • Frederic Vantielcke
 • Paul-Emile (14) en Mazarine (10)
 • Politiek engagement: Ik wil graag het succesvol toeristisch verhaal verder ontplooien als economische motor voor onze horeca en middenstand, maar eveneens sterk inzetten op sociale economie. We moeten oog hebben voor maatschappelijke meerwaarden, zoals eerlijke handel, arbeidskansen voor iedereen en de duurzame inbedding van bedrijven in hun omgeving.
 • Pascal Sticker
 • Plaats 3
 • Schepen - medewerker BBTK-ABVV
 • Wulpendammestraat 24
 • psticker@telenet.be
 • Karlien Maes
 • Elise (19) en Lander (17)
 • Politiek engagement: De ontwikkeling van het Suikerpark op het goede spoor zetten is een belangrijke uitdaging, net zoals het beschermen van ons historisch erfgoed in het stadscentrum. Ook het verder investeren in het verbeteren van de stedelijke sportinfrastructuur, in samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen, is voor mij prioritair.
 • Elke De Preter
 • Plaats 4
 • Diensthoofd OCMW De Panne
 • Vlasbekjesstraat 3
 • elke.depreter@telenet.be
 • Alain Van Eetvelde
 • Lukas (15) en Femke (12)
 • Politiek engagement: Ik wil de huidige positieve dynamiek in Veurne ten volle ondersteunen, door mij in te zetten op alle levensdomeinen van alle Veurnse inwoners met concrete acties. Ik engageer mij om de bijhorende sociale accenten aan te geven. Een Veurns beleid dat vooruit denkt en durft te handelen !
 • Jonas Bel
 • Plaats 5
 • Gemeenteraadslid - advocaat
 • Zevecotestraat 13 (Avekapelle)
 • jonas.bel@outlook.com
 • Politiek engagement: Na de succesvolle introductie van de taxicheques wil ik samen met de horeca onderzoeken om het gebruik ervan uit te breiden in het kader van het veilig uitgaan. Daarnaast wil ik voor de kinderen en jongeren een creatief, gedurfd en eigentijds jeugdbeleid voeren met bijzondere aandacht voor ontspanning, sport en inspraak.
 • Anneke Soenen
 • Plaats 6
 • OCMW-raadslid - onthaalbediende
 • P. Heindercyxstraat 29
 • annekesoenen@telenet.be
 • Tyaz (25)
 • Politiek engagement: Blijven investeren in een leefbaar Veurne voor jong en oud is mijn leuze. De groeiende eenzaamheid aanpakken door méér ontmoetingsmomenten te creëren. Onze dorpen zijn parels in een gaaf landschap. De dorpen moeten leefbaar blijven, in het bijzonder door het openbaar vervoer te blijven verzekeren voor onze dorpsbewoners.
 • Pieter Loose
 • Plaats 7
 • Gemeenteraadslid - industrieel monteerder
 • Calonnegracht 2/0402
 • pieter.loose@telenet.be
 • Anne Eneman
 • Jordy (24) en Jarne (20)
 • Politiek engagement: De uitvoeringsfase van de aanleg van een nieuwe, duurzame woonwijk op de voormalige Suikerfabrieksite staat in zijn startblokken. Als voormalige werknemer wil ik graag mijn schouders zetten in de opvolging van dit project. Dit project moet een pronkstuk worden van de nieuwe wind die met Veurne Plus door de stad waait.
 • Michèle Note
 • Plaats 8
 • Kinesitherapeute - fasciatherapeute
 • Noordstraat 99
 • michele.note@telenet.be
 • Mollet Tom
 • Louis (11) en Jerome (9)
 • Politiek engagement: De stad moet een cruciale rol spelen om de lokale energiebevoorrading door méér alternatieve energievormen (zon en wind) te verzekeren, waardoor we de energiekosten voor iedereen kunnen beperken. Sociaal en ecologie kunnen hier dus perfect samengaan ten voordele van onze inwoners.
 • Stijn Cottry
 • Plaats 9
 • Brandweerman - ambulancier
 • Groenestraat 1 (Avekapelle)
 • stijn.cottry@telenet.be
 • Daisy Decoene
 • Luna (9), Lara (4) en Lilly (21 maanden)
 • Politiek engagement: Nu in de meeste dorpen de dorpskernvernieuwing bijna achter de rug is, blijft het noodzakelijk om zorg te dragen voor het onderhoud en netheid in de dorpen. Daarnaast is de verkeersleefbaarheid cruciaal, zodat spelende kinderen zonder gevaar kunnen ravotten. Dit maakt dorpen immers aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
 • Lieselot Catteeuw
 • Plaats 10
 • HR-consultant
 • Klaproosstraat 36
 • lieselot.catteeuw@gmail.com
 • Joeri Catteeuw
 • George (2) en Alice (3 maanden)
 • Politiek engagement: Ik ben zelf sportief. De nieuwe sportaccommodatie betekent dat er geen excuses zijn om niet te sporten. Acties om de sportbeleving aan te moedigen moeten we verderzetten. De afgelopen jaren zijn heel wat nieuwe groenzones gecreëerd die een degelijk onderhoud vergen. Inventiviteit en creativiteit moet ons daarbij helpen.
 • Elise Sticker
 • Plaats 11
 • Studente politieke wetenschappen
 • Wulpendammestraat 24
 • elise.sticker@telenet.be
 • Politiek engagement: Graag engageer ik mij voor de jeugd door te ijveren voor nieuwe huisvesting voor de plaatselijke jeugdverenigingen, alsook de jeugdraad te verruimen en de vrijetijdsbesteding verder te differentiëren. Ook de ontplooiing van jonge Veurnse talenten mag niet uit het oog verloren worden, vandaar dat de bouw van een nieuwe muziekschool zeer belangrijk is.
 • Nadine Vandaele
 • Plaats 12
 • Gemeenteraadslid - aankoopverantwoordelijke
 • J. Vinckstraat 41
 • nadine.vandaele@veurne.be
 • Peter Vandamme
 • Lander (22) en Lore (20)
 • Politiek engagement: Ik fiets met passie naar het werk. Ik ervaar dan ook dagelijks hoe belangrijk veilige fietspaden zijn. De plannen van Veurne Plus om nieuwe fietspaden aan te leggen naar De Panne, Diksmuide en het bedrijvenpark zijn dan ook zeer aantrekkelijk. Ook een grotere steun aan de verschillende actieve verenigingen, die samen het sociaal weefsel vormen van onze lokale samenleving, ligt mij nauw aan het hart.
 • Niek Deblieck
 • Plaats 13
 • Bediende
 • Populierenlaan 6
 • niek.deblieck@outlook.be
 • Politiek engagement: Het cultuuraanbod en -beleving is in onze stad de afgelopen zes jaar sterk toegenomen. Met de inrichting van een nieuwe muziekacademie en een nieuw lesaanbod in muziek, woord en dans kunnen we onze lokale talenten nog méér verwennen. Ook de sportbeleving in de nieuwe sporthal moeten we verder uitbouwen.
 • Nele Bossant
 • Plaats 14
 • opvoedster
 • Zannekinlaan 50
 • nele.bossant1@telenet.be
 • Politiek engagement: Als oudste kleinkind van ‘Ceau’ Verstraete uit Houtem, heb ik mijn genen mee om te ijveren voor een eerlijke kans voor mindervaliden en minderbedeelden. We staan immers niet altijd stil bij onaangepaste situaties op het openbaar domein, leeftijdsbeperkingen of de maatschappelijke acceptatie. Ook de belangen van de Veurnse jeugd en de lokale horeca liggen mij nauw aan het hart.
 • Olivier Vandorpe
 • Plaats 15
 • mechanicien
 • Vinkemstraat 25 (Beauvoorde)
 • vandorpe.verleene@telenet.be
 • Sabine Verleene
 • Lien (17)
 • Politiek engagement: Als voorzitter van de plaatselijke feestcommissie zet ik mij graag in voor de bewoners van het dorp. Ik wil graag de belangen verdedigen van alle dorpsbewoners op het grondgebied en verder helpen het sociaal weefsel in elk dorp te versterken. Ik ben erg tevreden dat de afgelopen 6 jaar her en der nieuwe feestcommissies werden opgericht.
 • Maharany Barbier
 • Plaats 16
 • Kleuterleidster
 • Dorpsstraat 55 (Houtem)
 • maharanybarbier@gmail.com
 • Niels Sinnaeve
 • Politiek engagement: Als dorpelinge ondervind ik de kansen en mogelijkheden van het dorpsleven. Belangrijk is dat we de inspraak van buurten en dorpen verbeteren met kortere digitale communicatielijnen met de stad. Daarnaast ontwikkelen we ook best nieuwe methodieken om dagelijkse boodschappen ter plaatse te krijgen.
 • Alex Platteeuw
 • Plaats 17
 • Gepensioneerd treinbegeleider
 • Pannestraat 39
 • alex.platteeuw1@scarlet.be
 • Marianne Vandelanotte
 • Emily (31) en Nicolas (28)
 • Politiek engagement: Ik wil mij graag inzetten voor een nettere stad. De geleverde inspanningen (extra personeel, nieuwe veegmachine, …) moeten versterkt worden door het openbaar domein fasegewijs onderhoudsvriendelijker te maken. Maar ook onze eigen inwoners sensibiliseren om de eigen omgeving net te houden is primordiaal.
 • Annick Benteyn
 • Plaats 18
 • Kleuterleidster
 • Brugse Steenweg 109
 • annick.benteyn@hotmail.com
 • Politiek engagement: Kinderen opvoeden is mijn grote passie. Ik wil de huidige inspanningen van de stad om de leefwereld en de vrijetijdsbesteding van de kinderen te verbeteren (speelpleinwerking, kinderoptredens, kampen, …) graag versterken met mijn ervaringen. Daarnaast ijver ik graag voor een veilige uitgaansbuurt.
 • Noël Dennequin
 • Plaats 19
 • OCMW-raadslid
 • Noordstraat 104
 • noel.dennequin@telenet.be
 • Sonja Deburchgraeve
 • Andy (47), Sandrina (41) en Gary (38)
 • Politiek engagement: Straks verdwijnen de vertrouwde beslissingsorganen van het OCMW. Ik pleit dan ook graag voor een ambitieus sociaal meerjarenplan om het “sociaal beleid” verder een gezicht te geven. Ook de globale dienstverlening en reglementen worden best onderworpen aan een sociale toets om de toegankelijkheid in onze stad voor iedereen te garanderen.
 • Birger Devinck
 • Plaats 20
 • Arbeider
 • Brugse Steenweg 160
 • birger.devinck@hotmail.com
 • Daphne Plaetevoet
 • Ihsahn (11) en Lilith (6)
 • Politiek engagement: Mijn grootste passie is hard-rockmuziek. Het inrichten van een nieuwe muziekacademie met repetitieruimten is een voltreffer. Ook ons cultureel-toeristisch verhaal versterken, nieuwe muzikale evenementen organiseren en het gebruik van Furnevent en De Doze verder aanmoedigen ... daarvoor doe ik het.
 • Jean-Pierre Vantielcke
 • Lijstduwer
 • OCMW-raadslid
 • Wulpendammestraat 126
 • jpvantielcke@telenet.be
 • Chantal Devolder
 • Frederic (41) en Stéphanie (38)
 • Politiek engagement: Ik ben superactief in het verenigingsleven en ontmoet heel wat inwoners langs de straat. Hun bemoedigende woordjes zijn voor mij zuurstof om mij verder vrijwillig in te zetten. Uw steun aan mijn vrienden en mij op de lijst waarborgen dat we nieuwe concrete acties kunnen uitvoeren die van Veurne opnieuw een betere stad maken.