Nieuws

Aanleg gestart van fietspaden in het Suikerpark

"Reeds vanaf de opmaak van het masterplan in 2009, die het eindbeeld voor de herinvulling van de site van de Suikerfabriek moest definiëren, was het duidelijk dat de aanleg van twee fietspaden de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het terrein zou verhogen " verdedigt schepen Pascal Sticker (Veurne Plus), bevoegd voor mobiliteit.

Vandaag zijn de werkzaamheden gestart om de twee fietspaden aan te leggen. Het eerste pad verbindt het bestaande bovenlokaal functioneel fietspad langs het spoor 73 met de Vaartstraat. Het tweede pad start aan Furnevent en eindigt in de Zuidburgweg (en wordt later verlengd via de fietsbrug tot aan de Kaai).

Volgens schepen Sticker wordt het voor werknemers veel aantrekkelijker om al fietsend de werkplek te bereiken.

De fietspaden zijn 3,5 breed en worden aangelegd in asfalt wat het rijcomfort ten goede komt. Waar nodig, zijn er vanaf de dijk trappen en een fietsgoot voorzien, om bedrijven rechtstreeks te ontsluiten.

De fietspaden worden slim verlicht. Dit betekent dat via sensoren de verlichting de fietser volgt. Waar het fietspad de openbare weg dwarst (Nijverheidstraat, Brikkerijstraat en Zuidburgweg) is er extra verlichting en signalisatie om de autobestuurders attent te maken op de aanwezigheid van zwakke weggebruikers.

    

 

21 november 2020