Nieuws

Babyboom in 2018

In 2018 is de Veurnse bevolking voor het zesde jaar op rij gestegen. Dit maal telde de diensten 105 extra inwoners in vergelijking met vorig jaar.

De toename van het bevolkingsaantal neemt elk jaar (+ 39 in 2013, + 104 in 2014, +172 in 2015 en +40 in 2016 en +105 in 2017) toe. De stad telde op de eerste dag van het nieuwe jaar 11.901 inwoners. Hiervan wonen er 8.851 inwoners in de stad zelf. Beide cijfers zijn een absoluut record. De aanwezige dienstverlening in het stedelijk gebied en de aantrekkelijkheid van het stadscentrum zijn zowel voor de eigen dorpelingen als voor inwoners van de naburige gemeenten een drijfveer om in de stad te wonen.

In 2018 werden 130 geboorten geregistreerd. Dit is 11 % méér dan vorig jaar. We moeten reeds terug tot 2006 om gelijkaardige cijfers te registreren. Op die wijze versterkt de verjonging van de Veurnse bevolking.

Er vielen 160 (171) sterfgevallen te betreuren. Dit is een daling in vergelijking met 2017. De natuurlijke aangroei blijft desondanks nog negatief met – 30 inwoners.

Het aantal Veurnaars dat de stad verlaten, is tevens voor het zesde jaar op rij kleiner dan het aantal inwoners dat naar de stad komen wonen. De migratie is positief (+ 115 inwoners). In 2018 verlieten 622 inwoners de boetestad. Dit is bijna 10 méér dan vorig jaar. Zij vertrokken het liefst naar andere gemeenten en steden in West-Vlaanderen (87,0 %).

In hetzelfde jaar mochten we 737 nieuwe inwoners ontvangen, wat 9,7 % méér is dan vorig jaar. Veurne ontvangt een positieve input van inwoners uit de ruime Westkust : Koksijde (+60), De Panne (+53), Nieuwpoort (+26), Middelkerke (+13) en Poperinge (+6). Vooral vanuit de buurgemeenten uit de Westkust is er een belangrijke toestroom van nieuwe inwoners (méér dan een kwart van alle nieuwe inwoners). Er is een negatief saldo met de steden Brugge (-9), en Gent (-7). Naar de andere grote steden is er geen negatieve saldi niet meer. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) bevestigt dat de groei structureel is geworden.

Tijdens de afgelopen bestuursperiode (2013-2018) is de Veurnse bevolking toegenomen met 4,0 %.

23 januari 2019