Nieuws

Belbus wordt in de piek versterkt met taxi

Bij het beëindigen van de pilootwerking diende de vervoersregioraad Westhoek een proefproject in bij de Vlaamse regering om enerzijds met nieuwe grensoverschrijdende busverbindingen te experimenteren en anderzijds om ook de gecombineerde mobiliteit in de Westhoek uit te testen. De Vlaamse regering keurde het proefproject goed voor een bedrag van 761.000 EUR.

Volgens co-voorzitter van de vervoersregioraad Westhoek, Peter Roose, starten we nu op 4 januari 2021 met het inschakelen van lokale taxi's om vervoersvragen in de piek te beantwoorden. Tijdens de ochtend- en avondpiek rijden in principe 3 belbussen. Maar op een kwart van de vervoersvragen kan de mobiliteitscentrale vaak geen gunstig gevolg geven. Met de inzet van taxi's kunnen we aan méér inwoners een positief antwoord geven. De pendelaar zal weinig verschil merken : het tarief is identiek en hetzelfde parcours wordt afgelegd. 

Burgemeester Roose ziet vele voordelen in dit proefproject. Want vanaf 1 januari 2022 start immers een nieuw systeem van vervoer op maat met flexvervoer, waarbij ofwel De Lijn of een nieuwe exploitant met mogelijks nieuwe en kleinere voertuigen op de vervoersvragen van onze inwoners een antwoord zal bieden.

 

 

  

 

05 december 2020