Nieuws

Bemalingswater hergebruikt in droogte

"De voorbije maand juli is één van de droogste periodes sinds de jaren '70, ondanks de hevige bui van vorige week in de stad" zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus), tevens bevoegd voor klimaat.

Dit is ook de reden waarom er een algemeen oppompverbod geldt op alle waterlopen en we spaarzaam moeten omspringen met water.  Sedert de zomer van 2020 gelden er in Veurne nieuwe voorschriften voor het bemalen van grondwater. Méér in het bijzonder bij code "geel", volgens de Vlaamse droogtecommissie, is een bronbemaler verplicht om een container te plaatsen naast zijn bouwput om het opgepompte grondwater tijdelijk op te vangen. Voorwaarde is wel dat het bemalingswater aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoet.

Sedert vorige week zijn alle voorwaarden vervuld aan een bouwput in de Noordburgweg op de wijk Petit Paris. Hierdoor is de stedelijke groendienst voor de eerste maal in de mogelijkheid om het bemalingswater af te tappen en in te zetten om het openbaar plantsoen verder te onderhouden. Het hergebruik van het bemalingswater zorgt er tevens voor dat er minder grondwater in de riool terecht komt. 

Volgens burgemeester Roose is het hergebruik van water van bronbemaling niet altijd evident, maar deze primeur bewijst dat de uitgangspunten van hergebruik nuttig zijn.

01 augustus 2022