Nieuws

Caso-ruimte in Suikertoren is aangekocht

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) tekende de akte voor de aankoop van een casco-ruimte in de Suikertoren voor de inrichting van een nieuwe muziekacademie.

Enkele weken terug werd de eerste pijlers geheid voor de bouw van de Suikertoren. Op de gelijkvloerse, de eerste verdieping en deels op de tweede en derde verdieping van de toren komt er straks een nieuwe muziekacademie. De verschillende functies van de academies worden gespreid over een oppervlakte van 3.000 m2. In de toekomstige muziekacademie is er ruimte voor minstens 18 leslokalen voor de vakken instrumenten, muziek, samenspel, toneel en woord. Daarnaast wordt een uitvoeringszaal ingericht waar minstens 120 toeschouwers kunnen ontvangen worden en tenslotte een balletzaal. De nieuwe academie krijgt een ruim, polyvalent onthaal.

Voor deze casco-ruimte werd een globaal bedrag van 4.178.940 euro neergelegd (exclusief BTW).

Het College van Burgemeester en Schepenen bereidt momenteel een lastenboek voor om via een procedure van “design and build” de inrichting te realiseren. Volgens schepen van cultuur, Celine Mouton, moet tegen eind dit jaar de kandidaat aannemer bekend zijn en kunnen aansluitend de inrichtingswerken starten.

De nieuwe muziekacademie zou tegen het schooljaar 2022-2023 operationeel moeten zijn.

Foto : © ION

29 februari 2020