Nieuws

Investeer mee in zonnepanelen op het dak wzc Ter Linden

Vanaf begin december start het Veurns bedrijf ESE (Eco Solar Energie) met het plaatsen van 442 zonnepanelen op de daken van het wzc Ter Linden. De installatie zal minstens 140.000 kWh hernieuwbare energie opwekken dat meteen zal verbruikt worden in de zorginstelling. Volgens burgemeester Peter Roose (Veurne Plus), tevens bevoegd voor klimaat, komen deze panelen naast de bestaande kleinere installatie van 84 panelen. 

Burgemeester Roose is fier dat onze inwoners voor de eerste maal financieel kunnen participeren aan dit klimaatproject. De energiecoöperatieve Beauvent, die verantwoordelijk voor de financiering van deze investering doet vanaf 15 december een exclusieve oproep om aandelen te kopen ter waarde van 250 EUR. Er kan maximaal één aandeel aangekocht worden. Voor wie zelf geen zonnepanelen kan plaatsen, is dit een interessante belegging. De coöperanten van Beauvent ontvingen de afgelopen vijftien jaar een jaarlijks dividend tussen 3,25 % en 6 %.

Wie interesse toont, kan vanaf 15 december vanaf 10 uur aankopen, via : http://www.beauvent.be/wzc-ter-linden. Wees attent, de vorige kapitaalsoproep was na één uur afgerond.

Dit energieproject zorgt voor een jaarlijkse vermindering van de CO2 -uitstoot met 28 ton. 

 

 

 

 

 

  

26 november 2020