Nieuws

Start herinrichting N8 in 2022

De impasse rond de N8 is reeds een paar decennia oud, waardoor de weg op dezze belangrijke verbinding tussen Ieper en Veurne zich in een dramatische en onveilige toestand bevindt.

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is tevreden dat het agentschap Wegen & Verkeer nu een omgevingsvergunning op zak heeft om een volledige herinrichting te kunnen starten in de loop van 2022. 

De komende maanden zal nog een marktraadpleging plaatsvinden om een aannemer aan te stellen voor de werken.

De N8 zal over een afstand van ongeveer 4,5 km op het Veurns grondgebied op drie baanvakken gebracht worden, met daarnaast een ventweg voor het traag verkeer en de fietsers, gescheiden door een gracht of een groenzone.

De kruispunten met de Gouden Hoofdstraat en de Presendestraat zullen beveiligheid worden met lichten.

Volgens burgemeester Roose zal tijdens de werken de verbinding tussen Ieper en Veurne, in beide richtingen, steeds toegankelijk zijn voor het doorgaand verkeer. De werken zullen fasgewijs uitgevoerd worden.

In de eerste fase zal gedurende zes maanden een voorbelasting (ongeveer één meter grond) geplaatst worden op de wegzate van de ventwegen, om latere zettingen te vermijden. Daarna volgt de effectieve aanleg van de ventwegen.

De geplande werken worden geraamd op 20 miljoen EUR.

 

29 juli 2021