Nieuws

Stevige financiële injectie voor het Bakkerijmuseum

De gemeenteraad keurde maandag ll. unaniem een samenwerkingsovereenkomst goed met de plaatselijke vzw Bakkerijmuseum Walter Plaetinck.

Volgens schepen van Toerisme, Celine Mouton (Veurne Plus) heeft de stad 1 miljoen EUR veil voor de cofinanciering aan belangrijke investeringsprojecten aan het museum. In ruil wordt de stad eigenaar van de gebouwen en de gronden van de museumsite.

Het beheer van het museum blijft bij de vzw via een erfpacht.

“Het Bakkerijmuseum heeft immers plannen om twee nieuwe workshopruimten te creëren, de cafétaria uit te breiden, een nieuw onthaal en museumshop, sanitair blok en atelierruimte te bouwen. Daarnaast moet ook de scenografie in het museum vernieuwd worden. Deze investeringen moeten de museale werking een nieuwe impuls geven” verdedigt schepen Mouton.

De totale kostprijs wordt geraamd op 1,4 miljoen EUR waarvan de vzw zelf minstens 20 % moet inbrengen. De West-Vlaamse deputatie enerzijds en het Vlaams Fonds Culturele Infrastructuur (FocI) hebben respectievelijk een bedrag van 125.000 EUR en 250.00 EUR toegekend voor deze ambitieuze investeringsprojecten.

Het Bakkerijmuseum engageert zich tevens om een nieuw geactualiseerd beleids-, marketing en communicatieplan op te maken, de inspraak van de stedelijke vertegenwoordiging te versterken en het jaarbudget voor advies aan de stad voor te leggen.

Zowel de stad als de vzw geloven dat het museum voldoende troeven bezit om de beleving te versterken, te evolueren naar een Vlaams kenniscentrum voor het bakken en andere partners aan te trekken om bakdemonstraties te geven.

01 juni 2018