Nieuws

Uitvoerder en ontwerp fietsbrug is bekend

Na een selectieprocedure van bijna 21 maanden heeft het College van Burgemeester en Schepenen op 19 december 2022 het team ZJA, Omgeving, Mouton, HP Engineers, Furnibo en Persyn aangesteld om de fiets- en wandelbrug over de gewestweg N39b (Vaartstraat) en het Lokanaal te bouwen.

Volgens burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) wordt op die het historisch stadscentrum op een veilige wijze verbonden worden met het Suikerpark. Een projectstuurgroep, bestaande uit een delegatie van de gemeenteraad, Administratie Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, het provinciebestuur, de WVI en private partners, selecteerde het ontwerp. Het winnende team koos voor een brug met een slank profiel dat zorgt voor een natuurlijke inplanting in de omgeving, dat rekening houdt met de privacy van de assistentiewoningen en de bomen behoudt op het midden-eiland. Heel concreet is er een rechtstreekse aansluiting met de voorziening en de fietser en wandelaar zullen straks langs de kruinen van de bomen passeren. De steunpunten van de brug zijn zo rank mogelijk ontworpen, waardoor de zichtlijnen zoveel mogelijk vrij worden gehouden. Op het midden-eiland is een 3-zijdig kruispunt voorzien, waardoor fietsers zowel richting het centrum als richting het zuiden op vloeiende wijze hun route kunnen vervolgen. Het fiets- en wandelpad steekt diagonaal de Zuidburgweg over zodat de fietsers afstand krijgen van de bebouwing aan de noordzijde van de groenstrook. Hierdoor heeft de fietser meer overzicht en een meer ruimtelijke fietservaring, en is de dalende fietser ook beter zichtbaar voor automobilisten.

Het fietspad heeft een breedte van 3,3 m op het brugdek en 3,7 m op zadelhoogte. De lengte van de brug op pijlers bedraagt ongeveer 200 m. Ter hoogte van de Vaartstraat is een vrije hoogte voorzien van 4,56 m. Dit is eveneens het hoogste punt van de brug. De brug volgt de natuurlijke glooiing van het maaiveld en maakt ruimte voor een wadi die het regenwater van de brug opvangt. De bochten in de brug zijn compact gehouden om ruimte te laten voor bomen en heesters die als filter voor privacy fungeren voor de omwonenden.

Een nieuwe omgevingsaanleg, met o.a. 7 extra bomen, is mee voorzien in de offerte van de winnende combinatie. De brug is een constructie van staal en beton. In de eerste plaats is er een gelaste stalen koker die een betonnen dek draagt. De led-armaturen wordt ingewerkt in de reling aan de buitenzijde van de brug, waardoor enkel het brugdek wordt verlicht.

De kostprijs van de brug bedraagt 3,6 miljoen euro (inclusief BTW). Voor de bouw van de onderdelen en de montage van de brug zijn 35 weken voorzien. Dit betekent dat de brug tegen het zomerverlof van 2024 klaar kan zijn.

De volgende stap in het realisatieproces is dat het winnend team een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Volgens burgemeester Roose is de realisatie van deze fietsbrug een belangrijk onderdeel van het stedelijk fietsbeleid en de brug zal tevens een landmark zijn in onze stad.

18 januari 2023