Wonen in de stad

Raadpleeg hieronder de lijst met
beschikbare kavels in Veurne.

Verkaveling in de Burgweg

Verkaveling Gouden Hoofd in Beauvoorde 

Verkaveling in de Burgweg

Het OCMW heeft recent iets méér dan 2 hectare van haar gronden verkaveld in 55 betaalbare bouwloten. De bouwgronden bevinden zich aan de landelijke rand van de stad met een vrij zicht op het militair domein en het stedelijk sportpark. Een fietsvriendelijke verbinding door het militair domein naar Koksijde-Dorp behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. In de Dotterbloemstraat en Zwanenbloemstraat is er plaats voor halfopen en gesloten bebouwingen. 

De oppervlakte van de loten varieert tussen de 195 m2 en 478m2. De gemiddelde aankoopprijs bedraagt gemiddeld 195 EUR/m2, wat voor de ruime regio nog een betaalbare prijs is.

Kandidaat-kopers die inwoner zijn van Veurne of er werken hebben voorrang. Er zijn momenteel nog een 20-tal vrjie loten, waardoor kandidaten uit andere gemeenten zeker welkom zijn.

Voor méér info : OCMW, Kaaiplaats 2 te Veurne (http://www.ocmw-veurne.be/bouwkavels.php)

                            Gemeenteraadsleden (zie "Wie is wie")

Verkaveling Gouden Hoofd in Beauvoorde

Het college van burgemeester en schepenen leverde onlangs een stedenbouwkundige vergunning af voor het privaat verkavelen van een perceel grond gelegen langs de Zomerweg en de Gouden Hoofdstraat. Dit perceel is gelegen ten noorden van de kerk van Vinkem en beslaat xxxx m² en zal opgedeeld worden in 11 loten.

De loten variëren in oppervlakte van 275 m² tot 550 m².

Er worden 3 woningen voorzien langs de Gouden Hoofdstraat. In de Zomerweg kunnen er 2 koppelwoningen gebouwd worden. In het binnengebied komen er 4 vrijstaande woningen die zullen ontsluiten op de Gouden Hoofdstraat via een nieuw aan te leggen wegenis (de Moucheronstraat).

Voor méér info : Geert Serpieters - (0496) 36.38.42 - info@westhoekvillas.be