Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herstel van Pastorieweg en Valkenstraat

"Enkele weken terug werden de broodnodige noodherstellingen voltooid van de Pastorieweg en de Valkenstraat" zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

15/10/2020

"In het méérjarenprogramma werd vorig jaar een bedrag van 8,75 miljoen EUR vastgelegd voor het herstel van plattelandswegen op het grondgebied. Hiermee wordt een inhaalbeweging ingezet om de toestand van de verslechterende plattelandswegen een halt toe te roepen. We zullen daarbij enerzijds noodherstel doorvoeren aan gevaarlijke en dringende knelpunten en anderzijds structurele herstellingen uitvoeren op langere baanvakken" motiveert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).  

De afgelopen weken werd een 832 m wegdek hersteld in de Pastorieweg en de Valkenstraat. De bestaande bovenlaag van de weg werd op een 5-tal gedeelten volledig afgefreesd en vervangen door een nieuwe profileer- en toplaag. Op die wijze werden de aanwezige scheuren en kuilen in het wegdek weggewerkt.

De werken kosten 60.475 EUR en werden uitgevoerd door aannemer Verhelst Aannemingen.

De Pastorieweg is een belangrijke en veilige fietscorridor voor de bewoners van Bulskamp op weg naar school en het werk.

"Tenslotte werd tevens een aanvang gemaakt met het vervangen van de bitumineuze vullingen tussen de betonplaten in de Bulskampstraat en de Beauvoordestraat. Bij voldoende droog weer kunnen de werkzaamheden verdergezet worden. Dit is belangrijk voor de levensduur van de weg, maar ook voor de veiligheid en comfort van de fietser", besluit burgemeester Roose.