Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokale steun voor energierenovaties aan woningen

"In het kader van het Europees Leader project "Energieke Dorpen" stelde het College van Burgemeester en Schepenen een unieke dienstverlener aan om gratis energieprestatiecertificaten (EPC) uit te voeren" kondigt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) aan.

27/01/2022

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling financieert het project "Energieke Dorpen" van de steden Diksmuide, Poperinge en Veurne. Reeds méér dan drie jaar worden vanuit het project lokale acties opgezet om het energieverbruik van de dorpsbewoners te verminderen (ledlampen, energie-enquête, gevelthermografie, persoonlijk energie-advies, ...).

Cijfers leren ons dat het gezamenlijk huishoudelijk elektriciteitsverbruik van alle Veurnse dorpsbewoners de afgelopen vier jaar effectief met -13 % is gedaald.

Volgens burgemeester Peter Roose (Veurne Plus), bevoegd voor klimaat, heeft de jongste actie tot doel om eigenaars of huurders van een oude woning uit de dorpen de mogelijkheid te geven om gratis een energieprestatiecertificaat te ontvangen. Een aanvraag kan ingediend worden via de volgende link : epc-aanvraag.

Een energiedeskundige komt ter plaatse een bezoek brengen en levert een rapport af met een voorstel van energierenovaties. Wanneer een EPC-label E of F wordt afgeleverd (weinig energiezuinige woning), dan kan de dorpsbewoner een labelpremie activeren.

De activatie heeft recht op een forfaitaire labelpremie, wanneer binnen een periode van vijf jaar de energiezuinigheid van de woning is verbeterd.

De distributienetbeheerder Fluvius betaalt een premie uit van respectievelijk 2.500 €, 3.750 € of 5.000 € afhankelijk of na de renovaties de woning een score van C, B of A scoort.