Nieuws

Parkeereiland "Oude Vesten" met Pasen open

"In het bestuursakkoord werd overeengekomen om het parkeerregime in het commercieel stadscentrum te evalueren" herhaalt schepen van mobiliteit, Pascal Sticker (Veurne Plus).

Om het parkeeraanbod méér te differentiëren (kort parkeren, bewonersparkeren, laad- en loszones, ...), is er eerst nood aan een bijkomend aanbod voor langparkeerders. Volgens schepen Sticker is het eerste aanbod van 80 extra parkeervakken tegen het Paasverlof klaar. Op de gronden van de voormalige brandweerkazerne werd in eigen beheer een gratis parkeerzone ingericht voor langparkeerders. Het parkeereiland kreeg de toepasselijke naam "Oude Vesten".

In een volgende fase zal het parkeereiland definitief aangelegd worden in waterdoorlatende materialen, aan de toegang uitgerust worden met slagbomen en dynamische aankondigingsborden ingeplant worden op de nabije invalswegen om de toegankelijkheid tot het parkeereiland te verhogen.

In het kader van "smart cities" zal eveneens onderzocht worden hoe de combinatie van winkelen en parkeren op de "Oude Vesten"  kan gestimuleerd worden en of er een behoefte bestaat bij de handelaars om gegarandeerde parkeerplaatsen.

De opening van het parkeereiland zal echter ook gekoppeld worden aan een strengere controle in de blauwe zone op het misbruik van de parkeerschijf. Het parkeerbedrijf OPC en de lokale politie zullen in nauwe samenwerking het langparkeren in de blauwe zone bestrijden.

 

 

27 maart 2021