Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plattelandswegen worden hersteld

"Het College van Burgemeester en Schepenen heeft voor 3,7 miljoen euro aan herstellingswerken op plattelandswegen besteld" verkondigt Peter Roose, burgemeester (Veurne Plus).. 

08/08/2023

"Het herstel van plattelandswegen is een prioritaire taak van de huidige bestuursploeg" zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). We hebben hiervoor een belangrijke financiële inspanninge geleverd in het meerjarenprogramma in een poging om het herstel van de verslechterende plattelandswegen sneller aan te pakken.

In dit verband keurde het College van Burgemeester en Schepenen onlangs een derde groot pakket aan plattelandswegen goed die door een aannemer zullen hersteld worden. Het gaat om segmenten op de volgende 12 plattelandswegen : de Noordmoerstraat, Proostdijkstraat, Debarkestraat, Klokhofstraat, Moerkerkestraat, Heidenstraat, Landbouwersstraat, Boonakkerstraat, Bewesterpoort West, Bulskampstraat en Jagersstraat. Méér dan de helft van deze segmenten zijn gesitueerd op het provinciaal fietsknoopnetwerk.

Volgens burgemeester Roose zullen de werken in twee fasen uitgevoerd worden : september-oktober 2023 en maart-juli 2024. De eerste werken starten op 4 september in de Bulskampstraat waar het resterend stukje asfaltweg wordt vervangen door een betonlaag. Ook de Heidenstraat en de Landbouwersstraat worden dit najaar nog vernieuwd.

Deze werken moeten in het bijzonder ook het fietscomfort op ons platteland verbeteren. De uitvoering van deze werken zullen 3,7 miljoen euro kosten.