Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Schepen Mouton eindigt haar mandaat na de zomer

Celine Mouton, schepen van de fractie Veurne Plus, beëindigt haar functie na deze zomer om professionele redenen. Zij heeft een belangrijke stempel gedrukt op het toeristische en middenstandsbeleid in de stad Veurne.

20/06/2021

Schepen Celine Mouton (Veurne Plus) kondigt haar einde aan van haar mandaat als schepen en raadslid van de fractie Veurne Plus.

Zij blikt met grote tevredenheid terug over de inspanningen die zij leverde om het toeristisch-cultureel beleid in een nieuw kleedje te stoppen en met nieuwe evenementen onze stad op de kaart te zetten. Het toeristisch bezoek aan de stad is de afgelopen 8 jaar méér dan verdubbeld. Het evenementenprogramma zorgde ervoor dat jong en oud vlot de weg naar onze historische stad vonden. Hoogtepunten waren het verjaardagsconcert van Will Tura op de Grote Markt, uitgezonde op Eén, het gratis muziekfestival “Veurne La Fête”, de praatshow van Marcel Vanthilt, de fandag en opnames van “In Vlaamse Velden” en de gezellige kioskmatinees.

Vorig week vrijdag was er nog het startschot van de zomerarena, die aan elke socio-culturele vereniging het podium geeft om hun werking te herlanceren. Minstens 30 programmaties de komende twee zomermaanden illustreren de nood hieraan.

Maar ook op het vlak van de lokale middenstand, is het project van “Veurne Kweekt” - om jonge ondernemers aan te moedigen om een kleinhandelszaak op te starten in het winkelkerngebied - nog steeds brandend actueel. Zij stond eveneens aan de wieg om het middenstandsplatform om te vormen naar de huidige zelfstandige handelsvereniging Toe Koer.

Het plotse vertrek van schepen Mouton is gemotiveerd door een uniek buitenlands werkaanbod voor het gezin in Azië. De combinatie met een politiek mandaat in Veurne is praktisch onmogelijk zonder daarbij de Veurnaar of de toerist zwaar teleur te stellen omwille van perioden van langdurige afwezigheid.

De voltallige fractie van Veurne Plus toont begrip voor de persoonlijke beslissing van schepen Mouton en wenst haar veel succes toe met deze carrièrewending.

De fractie zal in de gemeenteraad van augustus 2021 een nieuwe kandidaat schepen voordragen die in de voetsporen zal treden van schepen Mouton en de bestuursperiode tot 2024 volmaken. De opvolger wacht met de voltooiing van de herlocalisatie van de muziekacademie en de bouw van de nieuwe jeugdsite nog grote uitdagingen.