Nieuws

Deelfietsen op komst

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het bestek goedgekeurd om samen met de gemeenten De Panne en Koksijde een 60-tal deelfietsen aan te kopen.

Volgens schepen van mobiliteit, Pascal Sticker (Veurne Plus), zullen de fietsen uitgerust worden met een “slim slot”. Dit betekent dat de fietsgebruiker met een app het slot kan openen, een fiets reserveren, een defect aan de fiets melden of een duidelijke kaart met de stalplaats van de deelfietsen opzoeken.

De deelfietsen zullen zowel in de omgeving van het station als de toeristische dienst gestationeerd worden. Na gebruik moeten ze op één van de vaste punten teruggeplaatst worden.

Een dienstverlener zal instaan voor zowel het permanent gebruiksklaar houden van de deelfietsen en als het jaarlijks groot onderhoud.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 192.000 euro, waarvan de helft door het Europees project Transmobil zal gefinancierd worden. De andere helft wordt evenredig verdeeld onder de drie lokale besturen. De huurprijs voor de gebruiker van de deelfiets is nog niet bepaald.

Volgens schepen Sticker is dit extra aanbod een bijkomend argument om de fiets te gebruiken, ook wanneer de gebruiker geen fietseigenaar is of zijn eigen fiets niet in de buurt heeft.  

 

14 maart 2019