Nieuws

Dossier jeugddorp opgestart

"De Veurnse verenigingen kampen reeds een tijdje met een gebrek aan ruimte omwille van het groeiend aantal jeugdige leden" leid schepen van jeugd, Jonas Bel (Veurne Plus) in.

Het nieuwe jeugddorp komt er naast de loods van de speelpleinwerking. Op die wijze wordt duurzaam omgesprongen met de bestaande ruimte, het multifunctioneel karakter van het jeugddorp bevestigd en de herbestemming van de bestaande jeugdruimten vereenvoudigt.

Een werkgroep onder de leiding van de bevoegde schepen, samen met de jeugddienst en een delegatie van jongeren uit de jeugdraad, bezochten de afgelopen twee jaar meerdere jeugdsites in West-Vlaanderen. Volgens schepen Bel waren de verschillende getuigenissen een belangrijke inspiratiebron voor de opmaak van het werkprogramma van het nieuwe jeugddorp.

Een nieuwe polyvalente ruimte van minstens 350 m2 garandeert dat de organisatie van binnenactiviteiten vlot kan verlopen. Daarnaast krijgen twee jeugdverenigingen samen een 12-tal nieuwe lokalen voor hun werking. 

Ook de jeugddienst herlokaliseert haar werking naar dit nieuw jeugddorp. Voor de speelpleinwerking wordt een nieuwe onthaalruimte voorzien. 

Het eerste voorontwerp wordt na de zomer van 2022 verwacht. 

 

16 december 2021