Nieuws

Fietsbrug aan Rozendalstraat krijgt vaste vorm

"De stad Veurne en de Vlaamse Waterweg NV sloten in 2015 een overeenkomst om samen een fiets- en voetgangersbrug te bouwen over het kanaal Nieuwpoort-Veurne", schetst burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) de historiek.

De Vlaamse Waterweg voorzag dit jaar de nodige financiële middelen om een aannemer aan te stellen, zodat volgend jaar de werkzaamheden kunnen starten. In het méérjarenprogramma van de stad werd een bedrag van 150.000 EUR voorbehouden voor de bouw van de brug.

Burgemeester Roose bevestigt dat om de brug veilig te integreren langs de gemeenteweg, de Rozendalstraat, extra maatregelen op de tekentafel liggen :

1° het introduceren van éénrichtingsverkeer tussen de Noordburgweg en de Bloemenlaan ;

2° het wegdeel in te richten als fietsstraat vanaf de Bloemenlaan tot aan het Burgweg ;

3° op het kruispunt Noordburgweg en Rozendalstraat de bocht veiliger maken en een fietsrustpunt aanleggen.

Deze voorstellen werden aan het bewonersplatform en de wijkbewoners bezorgd. Ook aan de zijde van de gewestweg, Nieuwpoortkeiweg, zullen ingrepen gebeuren om het gebruik van de fietsbrug te beveiligen met een veilige oversteek en een knik in de gewestweg om de automobilisten aan te zetten trager te rijden.

    

10 augustus 2021