Nieuws

Jonas Bel neemt schepenambt op

Uittredend schepen Celine Mouton kondigde begin juli haar politiek afscheid aan. Ze draagt haar bevoegdheden van cultuur, toerisme, jeugd en onderwijs over.

Het lege zitje bij Veurne Plus in het Veurnse schepencollege gaat naar Jonas Bel. Hij neemt alle bevoegdheden van Celine Mouton over. Hij blijft tevens ondervoorzitter van de woonmaatschappij "IJzer & Zee".

Jonas Bel werd voor het eerst verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en zetelt sinds 2013 in de Veurnse gemeenteraad. Hij zal zijn schepenambt verder combineren met zijn job als advocaat.

Hij staat te popelen om er in te vliegen. “Veurne ademt cultuur en toerisme en ik wens graag die positieve lijn door te trekken. Ook met de inrichting van de nieuwe muziekacademie en de te bouwen jeugdsite staan er mooie dossiers op de agenda”.

Met zijn 29 lentes wordt hij de benjamien van het college. In de gemeenteraad wordt Celine Mouton opgevolgd door Annick Benteyn. Het fractieleiderschap van Veurne Plus komt in handen van Michèle Note, terwijl Elke De Preter de nieuwe voorzitter wordt van de commissie financiën, personeel en algemeen beleid binnen de gemeenteraad.

21 augustus 2021