Nieuws

Laptops voor kwetsbare gezinnen

"Volgende week maandag starten de scholen met digitaal lesgeven aan de thuiszittende kinderen en scholieren. Maar uit een recente omgevingsanalyse blijkt dat nog een belangrijke groep aan ouders uit Veurne niet beschikken over een laptop om hun kinderen te laten participeren aan deze nieuwe vorm van afstandsonderwijs met nieuwe leerstof" zegt schepen van Onderwijs, Celine Mouton (Veurne Plus).

Om de gelijke kansen in het onderwijs maximaal te garanderen heeft het Sociaal Fonds van de Burgemeester dringend 20 laptops aangekocht, die ze zal schenken aan de sociale dienst van het OCMW. Deze laptops kunnen dan in bruikleen gegeven worden aan kwetsbare gezinnen uit Veurne. Ook het Vast Bureau van het OCMW besliste om éénzelfde aantal laptops aan te kopen.

Wie zelf nog een tweedehands laptop ter beschikking heeft en die wil schenken aan het OCMW, kan die nog steeds binnenbrengen op het stadskantoor.

Volgens schepen Mouton zijn deze lokale inspanningen cruciaal om de heropstart, ook voor kwetsbare gezinnen, vlot te laten verlopen. Helaas hebben de Veurnse scholen nog geen toestellen ontvangen van de Vlaamse overheid. 

16 april 2020