Nieuws

Natuurinrichtingswerken aan Suikerwater afgerond

“De West-Vlaamse Intercommunales (WVI) heeft de afgelopen jaren voor méér dan 250.000 EUR natuurinrichtingswerken uitgevoerd om de natuur alle kansen te geven door o.a. de waterhuishouding zodanig aan te passen dat de Veurnse “wetlands” niet verdrogen” preciseert schepen van Leefmilieu, Pascal Sticker (Veurne Plus).

Het natuurgebied heeft met zijn oppervlakte van 15 ha een bijzondere functie om water te bufferen en vast te houden van het woon- en het bedrijvenpark. Hiervoor werden de bestaande waterbekkens uitgediept en opnieuw rietmoeras aangeplant. Daarnaast werd de recreatieve en educatieve functie van het Suikerwater versterkt door het aanbrengen van drie vogelkijkwanden, meerdere zitbanken en een nieuwe vlonderconstructie waar kinderen met een schepnetje het onderwaterleven kunnen ontdekken.

Volgens schepen Sticker leggen de vele inspanningen het natuurgebied geen windeieren : het Suikerwater is een belangrijke broed- en overwinteringsplaats voor tal van moeras- en watervogels.

20 mei 2022