Nieuws

Omgevingsvergunning voor nieuwe stationsparking

"De nieuwe stationsparking komt er ten zuiden van de sporen en in het verlengde van de nieuwe perrons" situeert Pascal Sticker, schepen van mobiliteit (Veurne Plus), de vernieuwing.

De unieke toegang tot de nieuwe parking komt er aan de Rodestraat, in de nabijheid van de overweg. De parking heeft een capaciteit van 64 voertuigen. Een uitbreiding is in de toekomst nog mogelijk. De toegangsweg wordt aangelegd in asfalt en de parkeervakken bestaan uit waterdoorlatende betonstraatstenen.

Schepen Sticker is tevreden dat daarnaast ook nog drie nieuwe overdekte fietsenstallingen worden uitgevoerd, zowel ten noorden als ten zuiden van de sporen. Samen zullen de stallingen 119 fietsen, waarvan 7 buitenmaatse fietsen, kunnen herbergen. Dit is een aardige verhoging van de capaciteit.

De start van de werkzaamheden worden verwacht in het voorjaar van 2022. Volgend jaar zal ook de stad een gedeelte van de Statieplaats ontharden en de verbindingsweg tussen de Berkenlaan en de Brugse Steenweg gedeeltelijk op een nieuw tracé aanleggen.

 

  

 

26 november 2021