Nieuws

Oude Vesten wordt parkbegraafplaats

"Op de gesloten begraafplaats Oude Vesten werd enkele jaren terug door een lokale werkgroep een 600-tal waardevolle grafmonumenten geïnventariseerd" illustreert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) de aanvang van het initiatief om tot een parkbegraafplaats te komen. Deze grafmonumenten zullen de komende jaren fasegewijs gerestaureerd worden.

Daarnaast is de begraafplaats bezaaid met heel wat grafmonumenten die ofwel verwaarloosd zijn of waarop geen concessie niet meer van toepassing is. Een aannemer werd aangesteld om fasegewijs (per blok) op een serene manier deze grafmonumenten weg te nemen, zodat er plaats vrij komt voor méér groen (nieuwe bomen en planten). Er komen eveneens nieuwe paden die de toegankelijkheid van de begraafplaats verhogen.

Op die wijze zal de begraafplaats op termijn een parklandschap krijgen. Het ontwerp is uitgetekend door het bureau Malengier, terwijl de eigen diensten zullen instaan voor de uitvoering.

Volgens burgemeester Roose is dit de eerste maal in de stad dat deze broodnodige oefening wordt uitgevoerd. In de toekomst komen ook de kerkhoven in de dorpen hiervoor in aanmerking.

15 juni 2023