Nieuws

Stookplaatsrenovatie oude Vleeshalle

“Na de vernieuwing van de stookplaats in het Stad- en Landhuis in 2017, heeft de stad in het kader van het Vlaams Klimaatplan groen licht ontvangen van AGION om de stookplaats van de oude Vleeshalle, waar vandaag de Tekenacademie is gehuisvest, volledig te vernieuwen” bevestigt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

Uit een globale energie-audit van de distributienetbeheerder Eandis uit 2017, bleek dat het historisch monument, gelegen op de hoek van de Ooststraat en de Grote Markt, gekenmerkt is door een laag energieverbruik omwille van de geringe bezetting, maar dat de bouwfysica van het monument uit 1615 weinig isolerend is. Daarnaast was zowel de verlichting als de verwarming weinig energiezuinig.

De huidige verwarmingsketel dateert immers van 1996. Het vernieuwen van de stookplaats met een condenserende ketel kan een energiereductie opleveren van 52.819 kWh (minder aardgas) op jaarbasis.

Volgens burgemeester Roose worden de renovatiewerken geraamd op 27.381 euro, waarvan 60 % ten laste is van de Vlaamse regering. De werken moeten uitgevoerd zijn tegen oktober 2021. Zij garanderen een CO2 reductie van 10,7 ton wat overeenstemt wat 535 bomen op jaarbasis omzetten uit de atmosfeer.

02 januari 2019