Nieuws

Systeem van onderwijscheques hervormd

Volgens schepen van onderwijs, Celine Mouton (Veurne Plus), is de uitgifte van onderwijscheques, die reeds negen jaar bestaat in de stad, een effectief instrument om de lokale kansarmoede te bestrijden. De cheques gelden als betaalmiddel om schoolfacturen te vereffenen. Ze verlichten het gezinsbudget en werken verschillen tussen jonge kinderen weg. Hierdoor zijn de onderwijscheques complementair aan maatregelen rond de maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs.

Uniek is dat vier lokale besturen (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zelf) er zelf voor kiezen om de uitgiftevoorwaarden gelijk te stemmen.

Vorig schooljaar, werden in Veurne 628 onderwijscheques uitgereikt voor een totaal bedrag van 6.280 EUR.

Volgens schepen Mouton wordt, naast de uniforme voorwaarden, ook de bijdragen per kind verhoogd :

                     kleuteronderwijs : 45 EUR (i.p.v. 40 EUR)

                     lager onderwijs : 85 EUR (i.p.v. 40 EUR)

                     secundair onderwijs : 100 EUR (i.p.v. 60 of 80 EUR naargelang de graad)

De onderwijscheques zijn wel niet meer geldig voor het hoger onderwijs.

De rechthebbende ouder(s) hebben ofwel een laag inkomen (te verifiëren aan de hand van het ziekenfondsklevertje waarvan de code eindigt op ..1/..1), een leefloon of waarvan de ouder(s) in budgetbeheer of in collectieve schuldbemiddeling is. 

"De nieuwe onderwijscheques van de vier lokale besturen bieden tevens als voordeel dat de schoolbesturen minder administratieve rondslomp te verwerken krijgen" : besluit de onderwijsschepen.  

 

   

02 maart 2021